Leiers van Môrester

VANRHYNSDORP: Van-jaar is Impak se jaarlikse seminaar op Vanrhynsdorp gehou. Pieter Botha, Step-han Botha en Willie Kitshoff van Impak Onderwysdiens van Pretoria het die semi-naar gelei. Verteenwoor-digers van verskeie Impak-sentrums en tuisskole was teenwoordig en kon hul insette lewer in  die Im-pakprogram vir 2013.
Leerders van tuisskole en Impaksentrums het die dag by Morester Akademie se skoolterrein deurgebring waar goeie interaksie be-vorder is met verskillende buitelugaktiwiteite.
Môrester Akademie het as gasheer vir die seminaar asook die aand se gesament-like Merietefunksie opgetree. By hierdie Merietefunksie is Môrester se leiers vir 2013 aangewys.
Hulle is Stephanie van Zyl (hoofleier), Altus Koch (onder-leier), Lizri Kotze, Michael Faria en Cara Koch. Die Impakfamilie sien uit na ‘n besige 2013.

Kommentaar is gesluit